Techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym dla studentów 2 semestru studiów inżynierskich kierunku Architektura.