Spotkanie akademickie poświęcone będzie równaniom rekurencyjnym i omówieniu metod ich rozwiązywania. W trakcie wykładu uczniowie poznają m.in. definicję ciągu rekurencyjnego i liczne przykłady ciągów rekurencyjnych, poznają przestrzeń rozwiązań rekurencji liniowej jednorodnej i niejednorodnej, a także dowiedzą się jak wyznaczyć rozwiązania ogólne równania liniowego jednorodnego i niejednorodnego. Podczas ćwiczeń przedstawione i omówione zostaną różne metody wyznaczania rozwiązań zadań z równaniami rekurencyjnymi, a sami uczestnicy spotkania nabędą umiejętności rozwiązywania zadań z treściami podanymi na wykładzie. Na laboratorium komputerowym uczniowie będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy z równań rekurencyjnych przy pomocy darmowego oprogramowania GeoGebra.

Spotkanie akademickie poświęcone będzie tematyce elektromagnetyzmu. Pole elektromagnetyczne jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Chodź nie zawsze jest dla nas widzialne i odczuwalne, towarzyszy nam w pracy, szkole, jak i również w domu. Wiele współczesnych technologii ułatwiających nam życie nigdy nie powstałoby, gdyby nie wyjątkowe cechy, jakimi charakteryzuje się pole elektromagnetyczne.

Płyty indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, smartfony, SMART TV – co łączy ze sobą te wszystkie urządzenia? Poza tym, że bez nich już trudno wyobrazić sobie współczesne gospodarstwo domowe, to tym, co je łączy, jest fakt, że wszystkie one działają w oparciu o te same fundamentalne prawa elektromagnetyzmu. Jeśli jesteś fanką/em programów typu „Jak to działa?”, to ten wykład jest zdecydowanie dla Ciebie.

W trakcie wykładu będziesz miał/a okazję nie tylko dowiedzieć się, ale i na własne oczy zobaczyć doświadczenia ukazujące, jak wiele zawdzięczamy zjawiskom elektromagnetycznym oraz jak bezpiecznie korzystać z urządzeń je wykorzystujących w życiu codziennym.

Spotkanie poświęcone będzie zapoznaniu uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku PHP7 przy  tworzeniu dynamicznie generowanych treści stron internetowych.

Przedstawiany materiał będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku PHP. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów, oraz tworzenia prostych stron internetowych za pomocą technologii HTML, CSS i JavaScript. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego).

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka PHP oraz budową dynamicznie generowanych stron. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej, generowanej „w locie” strony internetowej z elementami nawigacji i interakcji z użytkownikiem za pomocą elementów skryptowych języka PHP.

Spotkanie będzie się składać z trzech części: wykładu, ćwiczeń i laboratoriów. Na wykładzie poznamy i nauczymy się algorytmów zamiany zapisu liczb naturalnych między systemami o różnych podstawach, w szczególności systemami binarnym, dziesiętnym i szesnastkowym. Rozumiejąc system binarny omówimy jego zastosowanie do kodowania informacji. Porozmawiamy o kodach ASCII oraz o adresach IP.


Ćwiczenia praktyczne pozwolą uczniom przetestować poznane na wykładzie algorytmy i utrwalić nowe umiejętności konwersji liczb między różnymi systemami liczbowymi.

W czasie laboratoriów komputerowych nauczymy się podstaw programu Octave – darmowego odpowiednika programu Matlab, będącego interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Za jego pomocą podczas laboratorium zapiszemy poznane wcześniej algorytmy.

Spotkanie akademickie poświęcone będzie mikroorganizmom, które tak naprawdę są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów, nie jest łatwe. Jednym z istotniejszych etapów pracy biologa molekularnego jest możliwość izolacji DNA danego organizmu, dlatego podczas zajęć zapoznamy się z technikami izolacji DNA jak i jego obserwacji. Zaznajomimy się z jego budową oraz informacją którą niesie.

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W ramach części teoretycznej (wykład)  uczestniczy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z DNA. Omówione zostaną takie pojęcia jak: materiał genetyczny, podstawowe jednostki dziedziczenia oraz proces biosyntezy białek/enzymów. Zapoznamy również uczestników z podstawami pracy w laboratorium mikrobiologicznym, omówimy najważniejsze procedury oraz techniki stosowane w biologii molekularnej. Podczas części praktycznej uczniowie będą brali udział w wirtualnych laboratoriach, gdzie wykonywać będą pracę biologa molekularnego.

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z matematyki ze szkół ponadpodstawowych realizowanego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z matematyki z klas VII i VIII szkół podstawowych realizowanego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z informatyki ze szkół ponadpodstawowych.

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z informatyki z klas VII i VIII szkół podstawowych.

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z fizyki ze szkół ponadpodstawowych realizowanego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z chemii ze szkół ponadpodstawowych realizowanego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".

W ramach tego kursu prowadzone są w roku szkolnym 2020/2021 spotkania online uczestników kółka olimpijskiego z chemii z klas VII i VIII szkół podstawowych realizowanego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".

Spotkanie akademickie poświęcone będzie niemetalom, których znajdziemy przynajmniej 17 wśród 118 nazwanych pierwiastków w układzie okresowym. Właściwości niemetali są znacząco odmienne od metali. Co więcej właściwości poszczególnych niemetali są również mocno zróżnicowane. W grupie tej znajdują się gazy, ciecze oraz ciała stałe. Niemetale tworzą mniejsze i większe cząsteczki, jak również układy polimeryczne o różnej wymiarowości. Z tego względu wiele niemetali występuje w postaci różnych form alotropowych. Oprócz metali i niemetali w układzie okresowym znajduje się ok. 7 pierwiastków o właściwościach pośrednich – półmetali (metaloidów).