Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych.

Opis kursu:

Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować również w laboratorium. Wiele z nich to stosowane na co dzień polimery, barwniki, dodatki do żywności, środki ochrony roślin, czy leki. Aby zrozumieć czym są te złożone substancje konieczne jest opanowanie podstaw chemii organicznej. W trakcie kursu poznamy węglowodory (nasycone, nienasycone, cykliczne i aromatyczne) oraz ich pochodne: alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry i aminy.

Pamiętajmy, że związki organiczne są nie tylko wśród nas, ale i w nas samych, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak są one zbudowane i jakie mają właściwości.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków.

Opis kursu:

W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę i budowę. Już około 1875 roku F. Kohlrausch określił prawa rządzące przewodnictwem elektrycznym rozcieńczonych wodnych roztworów soli, co dało podstawę do stworzenia w 1884 roku teorii dysocjacji przez S. Arrheniusa. Od tej teorii zaczniemy nasze poszukiwania „idealnej” teorii kwasów i zasad. Poznamy następnie koncepcję opracowaną przez Bronstedta i Lowryego i dowiemy się, dlaczego dalej poszukiwano teorii lepiej opisującej chemiczną naturę materii. Dalej zapoznamy się z propozycjami Franklina i Lewisa oraz spróbujemy sprawdzić, czy Pearson słusznie zaproponował, że kwasy i zasady mogą być „miękkie” i „twarde”. Na koniec sprawdzimy, która teoria przypadła Wam najbardziej do gustu.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw. Uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami.

Opis kursu:

Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. Następnie omawiane będą różne przypadki rzutów. Od swobodnego spadku, poprzez rzut pionowy, poziomy aż do ukośnego. W trakcie kursu zostaną również omówione podstawy dynamiki.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań.

Opis kursu:

Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie w analizie obwodów elektrycznych prądu przemiennego jak i w mechanice kwantowej. Macierze z kolei mają zastosowanie np. w meteorologii, do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze; w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału. Za pomocą macierzy modeluje się ekran komputera, który składa się z milionów pikseli ułożonych w sposób logiczny w wierszach i kolumnach, dzięki temu możemy korzystać z komputera, telewizora czy telefonu. Wektory odgrywają ważną rolę w fizyce i mechanice: prędkość i przyspieszenie poruszających się obiektów oraz siły działające na ciała mogą być opisane za pomocą wektorów. Wektorowego opisu podstawowych praw optyki używa się w grafice komputerowej do generowania scen 3D. Dzięki nabytej podczas kursu wiedzy poznamy pojęcia, wzory i działania wykorzystywane w świecie liczb zespolonych, macierzy i wyznaczników oraz wektorów. Przedstawione zostaną również programy i aplikacje, które pomogą nam sprawdzać poprawność wykonywanych obliczeń.

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym.

Opis kursu:

Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych. Na kilku przykładach, stosując metodę graficzną, zastanowimy się nad możliwymi w tym przypadku sytuacjami. Wznosząc się na wyższy poziom rozwiązywania układów równań zapoznamy się ze wzorami Cramera. Sprawdzimy wówczas kiedy układ równań ma: jedno, wiele lub gdy nie ma rozwiązań. Zastanowimy się również nad rozwiązaniami układów równań z parametrem. Ostatnim zagadnieniem naszego kursu będzie uproszczony algorytm eliminacji Gaussa. Zobaczymy jak wygląda jego stosowanie do rozwiązywania układów równań. Zdobytą podczas wcześniejszych modułów wiedzę wykorzystamy w praktyce rozwiązując układy równań i nierówności w zadaniach z fizyki i chemii. Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki w dużej mierze przyczynia się do rozwoju logicznego myślenia, który ma pomóc w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów i zagadnień z życia codziennego (np. przy planowaniu diety, przy organizowaniu rozkładu zajęć w ciągu dnia). Wymienione problemy zobrazujemy korzystając z darmowego oprogramowania GeoGebra. Napiszemy też funkcje realizujące algorytm Gaussa w JavaScript.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami kwasów i zasad, ich właściwościami oraz podstawowymi reakcjami w jakich uczestniczą. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków.

Opis kursu:

Z pojęciem kwasu spotykamy się w życiu dość wcześnie. Dzięki naszym receptorom smaku, znajdującym się w kubkach smakowych, wiemy (podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie), że cytryna i ocet mają kwaśny posmak. Smak ten (podobnie jak gorzki) są sygnałami zniechęcającymi do jedzenia (kwaśne są często niedojrzałe owoce oraz produkty, które zaczęły ulegać procesom rozkładu). Pojęcie zasady poznajemy zwykle dopiero w szkole, choć i tam rzadko wspomina się, że pierwotne znaczenia słowa alkalia odnosiło się do popiołu powstającego ze spalonych wodorostów.

Obecnie kwasy i zasady należą nie tylko do podstawowych odczynników obecnych w każdym laboratorium chemicznym, są również szeroko obecne w naszym otoczeniu. Wykorzystujemy ich właściwości niekiedy zupełnie nieświadomie (przygotowując świąteczny barszcz) lub w pełni zamierzony sposób (np. w postaci elektrolitu stosowanego przez wiele lat w akumulatorach samochodowych).

W trakcie kursu poznamy kwasy i zasady, ich właściwości oraz zastosowanie doskonale się przy tym bawiąc. Pomogą nam w tym m.in. wskaźniki barwne i zapachowe!

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw. Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka HTML5 oraz zasadami budowy serwisów i stron www w języku HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej strony www z elementami nawigacji i prostej interakcji z użytkownikiem.