Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) roku akademickiego 2023/2024.

Poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji – omówienie zanieczyszczeń poszczególnych ekosystemów oraz analiza możliwości ochrony ekosystemów przed zanieczyszczeniami

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Modelowanie w chemii dla kierunku Chemia (V sem., I st., WCh).

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Modelowanie w chemii dla kierunku Chemia (V sem., I st., WCh).

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2023/2024.