Wykład ma za zadanie przybliżyc doktorantom Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej podstawowe aspekty procesu technologicznego z uwzględnieniem:

- procesu technologicznego

- bilansu technologicznego

- zasad technologicznych

Ten piętnastogodzinny kurs przeznaczony jest dla Uczestników Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej. Jego celem jest przybliżenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów biotechnologicznych oraz udostępnienie możliwości jakie daje biotechnologia.