Seminarium dyplomowe związane z realizacją prac dyplomowych

Wykład i ćwiczenia z Podstaw Konstrukcji Maszyn część II dla studentów kierunku Mechatronika

Kurs dla zajęć z Grafiki Inżynierskiej I dla MiBM spec. DaPE

---

Course for the Enginnering Graphics I for DaPE

Drodzy Studenci i drogie Studentki,

wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość zdalnego kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM.

W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI bardzo niechętnie wyraził zgodę na użycie do zdalnego nauczania platformy ZOOM. I to pod warunkiem zakupienia licencjonowanego konta, gdyż - jak to ujął - „nie jest możliwe zrealizowanie tego darmowym kontem”. Kupiliśmy więc jedną taką licencję i przy jej użyciu realizowane będą te zajęcia.

Ponadto, IOD CUI ma bardzo poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa zajęć prowadzonych przy użyciu programu ZOOM. Dlatego, szanując opinię IOD CUI, sugeruję, aby przed logowaniem do ZOOMa zamknąć wszystkie strony internetowe, programy pocztowe oraz facebooka oraz inne komunikatory.

Pozdrawiam,
Rafał Gawawrkiewicz

Drodzy Studenci i drogie Studentki,

wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość zdalnego kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM.

W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI bardzo niechętnie wyraził zgodę na użycie do zdalnego nauczania platformy ZOOM. I to pod warunkiem zakupienia licencjonowanego konta, gdyż - jak to ujął - „nie jest możliwe zrealizowanie tego darmowym kontem”. Kupiliśmy więc jedną taką licencję i przy jej użyciu realizowane będą te zajęcia.

Ponadto, IOD CUI ma bardzo poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa zajęć prowadzonych przy użyciu programu ZOOM. Dlatego, szanując opinię IOD CUI, sugeruję, aby przed logowaniem do ZOOMa zamknąć wszystkie strony internetowe, programy pocztowe oraz facebooka oraz inne komunikatory.

Pozdrawiam,
Rafał Gawawrkiewicz