Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (sem. 3) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

II semestr. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne i praktyczne studentów z projektowania i walidacji przyjaznego użytkownikowi systemu wizualizacji do zadanego przez prowadzącego systemu oraz różnych metod prezentacji danych. 

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Energetyka (sem. 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Kierunek: Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, sem. 1

Technika laserowa:    1 st.  6 sem.    EiT, strumień Elektronika   

Celem przedmiotu jest opracowanie projekt z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy w grupie.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

 E-a, 1 st., 4 sem., niestac.