Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji prostych algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.

studia niestacjonarne, kierunek: elektrotechnika, sem. 2

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 1, semestr 2

Kurs wspomagający prowadzenie przedmiotu "Informatyka 1" dla studentów sem. 2 studium niestacjonarnego I stopnia WEiA kierunku elektrotechnika.

Kurs dotyczy kształcenia podstaw programowania.

Kurs dotyczy kształcenia w zakresie podstaw programowania.

Wykłady i zadania z Metod Numerycznych w Technice, st. niestacjonarne II stopnia

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st.

Kurs wspomagający przedmiot Informatyka - projekt.

Możliwość kontaktu z prowadzącą osobiście na konsultacjach,

Termin konsultacji zostanie podany do 15.10.2019

pok.502 WZIE, tel.:58-348-60-05

mail: katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI)

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji (SSiWD)

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2017/2018

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.