Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1, kierunek AiR

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Napęd o zasilaniu przekształtnikowym

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (sem. 2)

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, sem 7 zimowy 2018/2019

Przedmiot na 2 stopniu studiów - studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Monitorowanie i diagnostyka w systemach sterowania/Automatyka i Robotyka/II st specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Kurs OPI dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA).

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych jest przedmiotem realizowanym przez studentów II st.studiów stacjonarnych, kierunku Energetyka na specjalności Scentralizowane źródła wytwórcze (WEiA).

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji prostych algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.