Zestaw kursów Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG

Na kursie znajdują się wykłady z przedmiotu Elektrochemia

Na kursie zostaną przedstawione wykłady z przedmiotu Korozja

Wykłady z materiałów konstrukcyjnych

Zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne z diagnostyki i monitorowania korozji