Zestaw kursów Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG

Platforma dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa zawierająca opisy ćwiczeń laboratoryjnych oraz na bieżąco informująca o uzyskiwanych postępach.

Na kursie znajdują się wykłady z przedmiotu Elektrochemia

Na kursie zostaną przedstawione wykłady z przedmiotu Korozja

Wykłady z materiałów konstrukcyjnych

Zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne z diagnostyki i monitorowania korozji