Przedmiot nauczany jest w formule b l e n d e d l e a r n i n g

Wykład obejmuje podstawy materiałoznawstwa dla studentów kierunku Nanotechnologia, w tym takie treści, jak rodzaje materiałów inżynierskich, budowa krystaliczna metali, wykresy fazowe, krystalizacja, obróbka plastyczna i cieplna, badania właściwości materiałów, tworzywa metalowe, ceramiczne, polimery i kompozyty.