Spis treści:

1) Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił

2) Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił

3) Płaski dowolny układ sił

4) Przestrzenny dowolny układ sił

5) Tarcie

6) Środek ciężkości i geometria mas

7) Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych

8) Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy

9) Kinematyka ruchu płaskiego

10) Ruch złożony bryły

11) Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia

12) Dynamika układu punktów materialnych

13) Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym

14) Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim

15) Zasady zachowania w dynamice

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

8) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej.

Lecture and Laboratory classes Advanced Mechanics of Marine Structures II W2021/22

Aeroelastyczność i wytrzymałość turbin wiatrowych - Wykład i ćwiczenia

Materiały dodatkowe dla przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) Aeroelastyczność i wytrzymałość turbin wiatrowych 

Aeromechanika - Jachty, I st., stac., Z2023/24 (sem. 3) - Wykład

Przybliżenie wiedzy na temat metod analizy ekonomicznej i uświadomienie jej znaczenia w procesach decyzyjnych współczesnych przedsiębiorstw TSL.

Przybliżenie wiedzy na temat analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych współczesnych przedsiębiorstw TSL.

Uświadomienie znaczenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw sektora TSL.

Analiza rynków transportowych (O:10150), C, TiL, STW, sem. 06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Analiza rynków transportowych (O:10150), C, TiL, ZLwT, sem. 06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Analiza rynków transportowych, C, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O: 10150)