Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs skierowany jest do studentów IV semestru nanotechnologii. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje o właściwościach i metodach wytwarzania najczęściej spotykanych w praktyce elementów elektronicznych. Część kursu poświęcona jest również wybranym zagadnieniom elektrotechniki.

Kryptografia IS

Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.

Wykład prowadzony w semestrze zimowym dla studentów I roku Fizyki Technicznej poświęcony głównie analizie niepewności pomiarowych.

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.

W ramach zajęć omawiana jest angielska terminologia stosowana w nanotechnologii i pokrewnych dziedzinach. Kurs jest przeznaczony dla studentów I stopnia kierunku Nanotechnologia na wydziale FTiMS.

Nanotechnologia II stopień, sem. III

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

Word, Power Point, Excel (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, edytory tekstu, Latex, podstawy programowania w języku C.

Zagadnienia z zakresu modelowania zjawisk i procesów fizyko-chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania układów o znaczeniu biologicznym. Kurs przeznaczony dla studentów II sem. studiów II stopnia Fizyki Technicznej.

Projekt zespołowy dla studentów fizyki, drugi stopień, sem II

Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.