Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla VII sem. FT/IS edycja 2021/2022

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

The comprehensive course of magnetism from fundamental equations, through bulk properties up to spintronic devices (in English).

Kurs wspierający zajęcia wykładowe i seminaria z przedmiotu "Optyczne właściwości materiałów", który realizowany jest ze studentami II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych.

Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii,

dr inż. Zbigniew Usarek

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Computer modeling and design of materials,

kierunek: Nanotechnologia,

specjalność: Mathematics for new materials design,

II stopień, semestr 3

Aspekty dokładności w wytwarzaniu, metody pomiarów i określania jakości wykonania ze względu na dokładność obróbki, podstawy obróbki skrawaniem, podstawy systemów wytwarzania, podstawy planowania procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie wytwarzania. Narzędzia stosowane w typowych procesach technologicznych części maszyn.  Obróbka wykończeniowa, obróbka ścierna, technologie bezubytkowe.

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Technical physics;

Lecture notes and other course materials.

Orientacyjny program wykładu:
Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
– Kryształy fotoniczne (1h);
– Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
– Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
Materiały naturalne (1h)