Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.

Wykład prowadzony w semestrze zimowym dla studentów I roku Fizyki Technicznej poświęcony głównie analizie niepewności pomiarowych.

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Kierunek: Fizyka Techniczna, Specjalność: Informatyka Stosowana, Semestr III (studia I stopnia)

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.

W ramach zajęć omawiana jest angielska terminologia stosowana w nanotechnologii i pokrewnych dziedzinach. Kurs jest przeznaczony dla studentów I stopnia kierunku Nanotechnologia na wydziale FTiMS.

Nanotechnologia II stopień, sem. III

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

Word, Power Point, Excel (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, edytory tekstu, Latex, podstawy programowania w języku C.

Zagadnienia z zakresu modelowania zjawisk i procesów fizyko-chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania układów o znaczeniu biologicznym. Kurs przeznaczony dla studentów II sem. studiów II stopnia Fizyki Technicznej.

Projekt zespołowy dla studentów fizyki, drugi stopień, sem II

Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.

Kurs skierowany dla studentów VII semestru, kierunek Fizyka Techniczna, specjalność Informatyka Stosowana (ale nie tylko). Kurs obejmuje naukę podstawowych metod projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - głównie związanych z monitorowaniem i sterowaniem.

Lectures, Exercises and Laboratories Classes in Computational Chemistry for Students from the following directions of study: Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2) Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie (obecnie sem. 7) Specjalność: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2)

Kurs zawiera podstawy teoretyczne oraz zastosowania zderzeniowej spektroskopii elektronowej oraz jonowej, a także spektroskopii fotoelektronów. Specjalność: Fizyka w medycynie (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, Sem. II

Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.