Kursy finansowane z projektów i innych źródeł zewnętrznych

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników Politechniki Gdańskiej realizowane przez Oxford Language Centre. Kurs obejmuje 10 modułów będących rozszerzeniem materiału realizowanego w trakcie 14 spotkań słuchaczy z trenerem języka obcego. Zadania przeznaczone są do samodzielnego zrealizowania przez uczestników.