Kursy Wydziału Architektury

Kurs dla grupy specjalnej w ramach zajęć Geometria wykreślna, kierunek Architektura, studia I stopnia

   Przedmiot jest  nauczany w formule   b l e n d e d    l e a r n i n g

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru I studiów inżynierskich Wydziału Architektury. Tematyka obejmuje podstawy modelowania 3D, tworzenia i edycji rysunków wektorowych i obrazów rastrowych oraz tekstu. W realizacji programu nauczania wykorzystywane są następujące programy: Sketchup, AutoCAD, Corel Graphics Suite. Celem kursu jest wspieranie zajęć prowadzonych metodą tradycyjną.

Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1,  studia inżynierskie I stopnia.

Celem nauczania  jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów (umiejętność sprawnego odczytania rzutów) oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych.

Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a), aksonometrii i rzutów cechowanych, oraz podstawy konstrukcji w tych odwzorowaniach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń - 7 spotkań (rysunek odręczny) oraz w laboratorium komputerowym - 8 spotkań (programy Corell, SketchUp).

Subject is taught as    b l e n d e d   l e a r n i n g

Model przestrzenny i wizualizacja w programie AutoCAD 16. Kurs przeznaczony jest dla semestru drugiego studiów inżynierskich na Wydziale Architektury.

Przedmiot nauczany jest  w formule  b l e n d e d   l e a r n i n g
  • New technologies in architecture
  • Social aspect of technological innovations - future scenarios
  • Building materials: smart materials, nanomaterials, PCM, UHP and self-X materials
  • Intelligent environments: Internet of Things (IoT)
  • Smart components, assemblies and systems in architecture

Budownictwo Ogólne dla studentów 2 semestru Wydziału Architektury

Building Physics for Erasmus students

Fizyka Budowli dla studentów Wydziału Architektury