Kursy Wydziału Architektury

Kurs przeznaczony dla obron prac dyplomowych magisterskich w formie zdalnej, 7 - 16 grudnia 2020

Zajęcia z zakresu rysunku dla studentów I roku Wydziału Architektury mają na celu kształtowanie podstawowych umiejętności rysunkowych.

Projektowanie dyplomowe jest skierowane do studentów sem. 7 dla Katedry Projektowania Środowiskowego

The aim of the course is to study the influence of light on the perception of form and space. The drawing and painting works made on the basis of the analysis of forms observed in nature concern the problem of light, texture and color.

Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak:

  • Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe.
  • Wybrane portowe budowle hydrotechniczne.
  • Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich.
  • Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport).
  • Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy, place składowe, strefy technologiczne).
  • Ogólna charakterystyka terminali portowych Układ funkcjonalno-przestrzenny terytorium portu na tle układu akwatorium.
  • Układ obsługi transportowej portu i terminali portowych.

Kurs kończy się wykonaniem koncepcji wstępnej planu zagospodarowania przestrzennego portu zewnętrznego w Gdańsku, zawierającej podstawowy rozkład przestrzenny odpowiednio zwymiarowanych akwatoriów i terytoriów.

Zajęcia z projektowania architektonicznego dla studentów V semestru studiów I stopnia


Semester winter 2020-21

On-line meetings on Mondays @ 11:15 am (Polish time)

DESCRIPTION

This courseware of Revit BIM software is designed for Erasmus Students. No previous CAD experience is necessary. It incorporates the features, commands, and techniques for creating 2D/3D BIM models, editing and printing drawings with Autodesk Revit BIM program. Hands-on exercises throughout the courseware explore how to create architectural drawings.

Duration: 15 weeks

Please try to log-in to the course using the "self enrolment" method

Program zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej i umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (typu AutoCAD,  SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatyczne generowanie elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie zaawansowanych narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych obiektów, poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji oraz drukowania rysunków w formacie cyfrowym.

Conducting unit: Department of Visual Techniques / Faculty of Architecture

Field of the study: Architecture

Academic year: 2020/2021

Subject objectives: The program aims to build students' knowledge of using computer programs to create design documentation and develop basic skills in this area.

Prowadzący kurs:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury PG

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu kompozycji urbanistycznej i projektowania urbanistycznego. Omawiać będziemy główne typy struktur miejskich - zarówno budynków jak i przestrzeni publicznych - oraz sposoby ich kształtowania w kontekście spójnych koncepcji projektowych. Przedstawione tez zostaną kwestie relacji pomiędzy projektowaniem urbanistycznym a planowaniem przestrzennym - czyli podstawą do realizacji jakiejkolwiek interwencji w przestrzeni. Zagadnienia te uzupełnimy o skrótowe omówienie głównych wątków historii urbanistyki współczesnej - jako bazy dla współczesnych teorii.

Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów praktyki deweloperskiej. Seminarium opiera się o doświadczenie prowadzącego uzyskane w trakcie realizacji projektów mieszkaniowych i usługowych.