Kursy Wydziału Architektury

Seminaria dyplomowe mają na celu przygotowanie części teoretycznej do pracy inżynierskiej, w tym studium zagadnienia ujętego w temacie pracy, analizę istniejących obiektów oraz analizę sytuacji.

Kurs dotyczący zajęć z robotyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

The workshop will examine important modern architectural buildings in Gdańsk/ Gdynia in different political, cultural, economic and environmental contexts. The students will be divided into groups. Each group will be led by the curator of the exhibition. They will identify and evaluate the architectural values of the building through analyses, deconstructions and syntheses, focusing on understanding the basic principles of architecture and establishing the language to preserve them from possible future investments. Modelling, definition of materials, structure, textures, patterns, social context and technology are some of the investigative data. All investigations will be recorded and explored using models at various scales - from whole building to 1:1 detail. Each group of students will produce an exhibition of the architectural models with a catalogue. The aim is to enable the students to understand the importance of the heritage, its values and its reuse with the new users and appropriate programs as part of the future challenges and opportunities of the new generations. They will learn how to deal with the heritage and different interests of their future, learning through the models and critical dialogue through the public discussion and exhibition.

Architectural Drawing // Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2022/2023

Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2023/2024

Kurs Problemy Dziedzictwa Architektonicznego i Urbanistycznego daje możliwość zapoznania się z politycznymi, ekonomicznymi i historycznymi uwarunkowaniami architektury polskiej w XIX i XX w. Na okres ten przypada m.in. upadek feudalizmu, rozkwit ery przemysłowej, narodziny modernizmy, czas totalitaryzmów oraz odbudowa Polski po II wojnie światowej.

Wspomniane wydarzenia spowodowały głębokie zmiany w architekturze i świadomości ludzi na temat dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem kursu jest zaznajomić studentów z wzajemnymi relacjami między architekturą współczesną i historyczną.

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Program nauczania zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej, rozwija umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe oraz slajdy „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (AutoCAD, SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatycznego generowania elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych elementów (klatek schodowych i wind), poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji i drukowania rysunków w formacie cyfrowym.