Tematyka

 • Wprowadzenie do obrazów cyfrowych

 • Modelowanie koloru dla potrzeb obrazów cyfrowych (część 1)

 • Modelowanie koloru dla potrzeb obrazów cyfrowych (część 2)

 • Przetwarzanie obrazów - operacje jednopunktowe

 • Przetwarzanie obrazów - operacje wielopunktowe

 • Przetwarzanie obrazów - poprawa jakości obrazów z zastosowaniem histogramów

 • Przetwarzanie obrazów - poprawa jakości obrazów z zastosowaniem filtracji - część 1

  W ramach kolejnego tygodnia zajęć poznamy odpowiedzi na pytania: Jak usunąć z obrazu zbyt wyraźne zmarszczki lub zakłócenia będące wynikiem zanieczyszczeń pyłkami na obiektywie lub matrycy CCD. Dowiemy się co to jest operacja splotu i maska filtru. Jakie efekty uzyskamy wykorzystując różne maski filtrów.

  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.

  Będzie do wykonania jak zawsze proste zadanie domowe.

 • Przetwarzanie obrazów - poprawa jakości obrazów z zastosowaniem operacji splotu - część 2

  W ramach kolejnego tygodnia zajęć poznamy odpowiedzi na pytania: Jak wyostrzyć obraz i uwydatnić kontury obiektów na zdjęciu. Poznamy metody detekcji krawędzi w obrazach wykorzystujące operację splotu. Przetestujemy jakie efekty uzyskamy wykorzystując różne maski filtrów.

  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.

  Będzie do wykonania jak zawsze proste zadanie domowe.

 • Przetwarzanie obrazów - poprawa jakości obrazów z zastosowaniem filtrów nieliniowych

  W ramach tego modułu lekcyjnego poznamy metody filtracji nieliniowej (filtr medianowy, filtr min-max). Spróbujemy za pomocą filtrów uzyskać wizualne efekty specjalne na obrazach. Poznamy również metody interpolacji wartości pikseli w obrazie, które to metody przydadzą się podczas powiększania zdjęć, obrotów, czy innych zniekształceń geometrycznych.

  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.

  Będzie do wykonania jak zawsze proste zadanie domowe.

 • Przetwarzanie obrazów - przekształcenia geometryczne

  W tej części kursu poznamy podstawowe przekształcenia geometryczne obrazów takie jak: odbicie lustrzane pionowe i poziome, skalowanie obrazów (powiększanie, pomniejszanie) oraz obroty. Wykorzystamy w tych przekształceniach metody interpolacji poznane w poprzedniej lekcji.

  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.

  Będzie do wykonania jak zawsze proste zadanie domowe.

 • Przetwarzanie obrazów - Biometria

  W tej części kursu poznamy praktyczne zastosowanie metod przetwarzania obrazów cyfrowych. Dowiemy się jak poznane do tej pory operacje wykorzystywane są w aplikacjach biometrycznych, takich jak zabezpieczenia za pomocą linii papilarnych lub wzoru tęczówki oka.

  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.

 • Przetwarzanie obrazów - Programy do przetwarzania obrazów - GIMP

  Podczas tej lekcji poznamy zaawansowany program do obróbki obrazów - GIMP.
  Zaletą tego programu jest to, że dysponuje możliwościami niewiele ustępującymi sztandarowemu programowi typu Photoshop, a jest przy tym darmowy i dostępny na różne platformy systemów operacyjnych. Wersję instalacyjną można pobrać z https://www.gimp.org/downloads/

  Na przykładzie pokazane zostaną podstawowe operacje przetwarzania obrazów o których była mowa w trakcie całego kursu, a także podstawy obsługi samego programu GIMP.


  Z dostępnymi materiałami można się zapoznać w dowolnym czasie.

  Filmy przedstawiają szereg animacji i demonstracji, których nie ma w dostępnych również dokumentach PDF ze slajdami z zajęć.