Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Kurs z Podstaw Statystyki dla kierunku Zarządzanie I sem 4 stac.

Statistics II - classes and laboratory - IM, spring 2017 - Błażej Kochański

Podstawy statystyki - ćwiczenia i laboratoria - Błażej Kochański - sem. letni 2016/2017

Statystyka I - prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski, kierunek Ekonomia, semestr drugi, rok akademicki: 2016/2017 - semestr letni, materiały do laboratorium i wykładu.

Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia niestacjonarne, sem. 2

Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 2

Fizyka, Niestacjonarne Zarządzanie Inżynierskie, Sem.1