Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Zapoznanie się z metodami zabezpieczania przed różnymi rodzajami ryzyk oraz nabycie umiejętności kalkulacji ryzyka.

Egzaminy dyplomowe organizowane zdalnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

tryb studiów - stacjonarne
stopień studiów - I stopnia
kierunek studiów lub nazwa studiów podyplomowych: Chemia (Wydział  Chemiczny)

Zarządzanie Małą Firmą wykład - lato 2019/2020

Część wykładów Inżynieria jakości- studia stacjonarne i niestacjonarne

Kurs stacjonarny z projektu Politechnika Wielu Pokoleń

Innovation Process Management

dr hab. inż. Anna Lis, Anna.Lis@zie.pg.gda.pl

Global Studies / Economics Analytics, II stopień (magisterskie), 3 semestr The aim of the course is to provide framework for exploring innovation theory in the context of the network economy.

Zarządzanie (4 semestralne), studia stacjonarne II stopnia, sem. 4; Celem tego modułu jest przekazanie studentom praktycznych wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować przedsięwzięcie internetowe.

Kurs prowadzony w ramach Projektu: Kompetencje siłą napędową studentów WZiE PG. Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: przygotowanie danych do analizy, analiza danych, tworzenie baz danych, prezentacja danych w formie tabelarycznej i graficznej, prognozowanie wybranymi metodami adaptacyjnymi oraz publikacja danych i wykresów w PPoint i Word document.