Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Kurs "Modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 nstac - semestr zimowy 2017/2018

Kurs "modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 stac. - semestr zimowy 2017/2018

Kurs dedykowany jest studentom realizującym przedmiot Systemy emerytalne na kierunku Analityka Gospodarcza.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z tematyką makroekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z funkcjonowaniem systemów emerytalnych.

Kurs dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Stanowi wsparcie merytoryczne do zajęć z przedmiotu Przedsiębiorczość.

Podstawy statystyki - kierunek AG, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka matematyczna - kierunek AG II, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka matematyczna (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - kierunek AG II, studia stacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka II - wykład - kierunek Ekonomia I - semestr zimowy 2017/2018

Kurs z Podstaw Statystyki dla kierunku Zarządzanie I sem 4 stac.

Statistics II - classes and laboratory - IM, spring 2017 - Błażej Kochański

Podstawy statystyki - ćwiczenia i laboratoria - Błażej Kochański - sem. letni 2016/2017

Podstawy statystyki (wykład) - prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski, studia stacjonarne, kierunek AG I, semestr pierwszy, rok akademicki: 2017/2018 - semestr zimowy, materiały do wykładu.