Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Kurs przeznaczony jest dla studentów  II stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji, ale biorą też udział w zadaniach negocjacyjnych i rozwiązują case-study, rozwijające ich praktyczne umiejętności negocjacyjne.

Kurs jest przeznaczony dla niestacjonarnych studentów 2 lub 3 sem., kierunku Zarządzania, studiów II stopnia 3 i 4 semestralnych, oraz studentów 2 sem. kierunku Analityka Gospodarcza.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 sem., kierunku Analityka Gospodarcza, studiów II stopnia stacjonarnych.

Kurs dla studentów realizujących ćwiczenia z przedmiotu polityka ekonomiczna w semestrze letnim 2022/2023

Nieklasyczne metody statystyki - AG II stacjonarne
Karol Flisikowski - semestr letni 2022/23

The aim of the course is to acquaint students with entrepreneurship as a phenomenon,  increase their pro-entrepreneurial attitudes and develop skills necessary in entrepreneurship process. Special emphasis will be placed on fashion business as representing creative industry.

The main objectives are as follows:

 • Learn how to prepare a business model canvas and business plan.
 • Know the backstage of the fashion industry.
 • Identify what qualities make a fashion entrepreneur successful.
 • Present a full fashion project to investors and sell a fashion project in creative ways
 • Create a strong, compelling company image.
 • Build the retail system and pricing strategy.
 • Use social media to engage with the customers.
 • Make an attractive website for your business.
 • Understand the trends (social, economic, environmental) influencing fashion industry, with particular emphasis on sustainability and heritage in fashion.

The final grade is composed of two parts:

 1. 1. Individual and group written assignments
 2. 2. Group business model for the new fashion venture (final on-line presentation on 20.04.2020)

The course explores strategic management choices along with the role of innovation in creating sustainable competitive advantage. It introduces frameworks and tools of strategic management (e.g. how to analyze organizations in their industry context and how to design and execute a coherent strategy). Concepts such as value creation, product diversification, clustering and open innovation will be explored to understand how entrepreneurs manage innovation inside and outside of the boundaries of organizations. 

In addition to the basics of innovation and strategy, the course will introduce insights and tools from fields such as entrepreneurship (e.g. how and why individuals identify promising opportunities while others do not), marketing (e.g. how the transfer from early, small market segments to broad market segments can be managed), and management (e.g. how new business models in the area of open and distributed innovation can look like).

Descriptive Statistics - Data Engineering
Karol Flisikowski - summer semester 2022/23