Pozostałe Kursy

Kurs przeznaczony dla studentów 4 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami cechami systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach, omówienie budowy, organizacji i architektury współczesnych mikrokortrolerów, nabycie przez studentów umiejętności programowania mikrokontrolerów PIC oraz AVR.

Kurs pomocniczy do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KSMI (ETI)

Kurs dla kierunku Inżynieria Materiałowa 1 stopień. Obejmuje zadania laboratoryjne, będące ilustracją do zagadnień z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (Chemia I) prezentowanych w pierwszym semestrze.

Dokładniejszy opis na stronie: https://chem.pg.edu.pl/kchn/im-chemia-i.

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące wpływu aktualnie panującej sytuacji na szeroko pojęte szkolnictwo wyższe. Spotkanie "Co dalej z Nauką i Edukacją Wyższą?" odbędzie się w poniedziałek 04.05 o godzinie 20:00.

Transmisja spotkania będzie streamowana online w wydarzeniu fb (nieograniczona przepustowość) oraz jako webinar. Ze względu na ograniczoną przepustowość wydarzenia w formie webinaru, dla tej formy spotkania prowadzone będą zapisy. Link do zapisów zostanie udostępniony lada dzień.

Gospodarzami spotkania będą:

- dr Grzegorz Stunża - Uniwersytet Gdański
- dr inż. Marcin Szczepański - Politechnika Gdańska


The activity of structural mechanics students' community FOREVER YOUNG aimed at improving practical skills in technical English

Przedmiot humanistyczno-społeczny w ofercie dla wszystkich wydziałów PG.

This is a socio-humanistic course offered for all departments

Zamieszczenie szkolenia dla członków Komisji Stypendialnej, utworzenie bazy wiedzy oraz sprawdzenie wiedzy. 

Kurs stosowany również jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy członkami KS.

To jest miejsce dla całej społeczności WETI do wyrażania opinii i uwag do jakości procesu kształcenia. Uwagi są analizowane przez Komisję do spraw jakości na Wydziale i przedstawiane w formie wniosków o udoskonalenie procesu kształcenia.

To kurs problemowy. Dla dociekliwych skądkolwiek. Dla tych, którzy próbują zlokalizować na świecie serwer pocztowy będący powodem niedoręczenia naszego listu.W zglobalizowanym świecie dobrze jest rozumieć, co wyprawiają z naszymi listami serwery nasze i innych.

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE