Pozostałe Kursy

Celem kursu jest umożliwienie kontaktu studentom z wykładowcą.

Organizacja grupy, określenie celów i poszczególnych zadań, udział członków grupy w realizacji zadania, odpowiedzialność członków grupy, kreowanie idei, podstawy prowadzenia dyskusji, przygotowanie prezentacji i spotkań, problemy ryzyka i podejmowania decyzji, pozyskiwanie i przekazywanie informacji. Projektowanie i budowa modelu urządzenia technicznego, Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania. Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi.  Ocena realizacji zadania

Etyka zawodu architekta - kurs obowiązkowych wykładów dla studentów VII sem. studiów inżynierskich na kierunku Architektura

Fotogrametria -Geodezja i kartografia - st. I stopnia - semestr III

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące wpływu aktualnie panującej sytuacji na szeroko pojęte szkolnictwo wyższe. Spotkanie "Co dalej z Nauką i Edukacją Wyższą?" odbędzie się w poniedziałek 04.05 o godzinie 20:00.

Transmisja spotkania będzie streamowana online w wydarzeniu fb (nieograniczona przepustowość) oraz jako webinar. Ze względu na ograniczoną przepustowość wydarzenia w formie webinaru, dla tej formy spotkania prowadzone będą zapisy. Link do zapisów zostanie udostępniony lada dzień.

Gospodarzami spotkania będą:

- dr Grzegorz Stunża - Uniwersytet Gdański
- dr inż. Marcin Szczepański - Politechnika Gdańska


The activity of structural mechanics students' community FOREVER YOUNG aimed at improving practical skills in technical English

Forum do dokonywania bieżących uzgodnień, wymiany dokumentacji, ankietyzacji i wymiany opinii NA z wydziału ETI i z PG prowadzących zajęcia na st. niest. II st. kier Informatyka oraz starostów grup studenckich tych studiów.  

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy, działania i eksploatacji urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych

Kurs wyrównawczy z fizyki prowadzony dla kandydatów na studentów I roku w semestrze zimowym 2020/2021. Informacje na temat kursu: https://ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE

Kurs pomocniczy do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KSMI (ETI)

 1. SYSTEMS FOR SEARCHING OIL AND GAS UNDER THE SEABED
  1. Oil and gas formation
  2. Techniques used to locate reserves
  3. Seismic survey technique
  4. Seismic survey vessels (SSV)
  5. Seismic streamer and its components
  6. Operational performance
 2. SYSTEMS FOR EXTRACTING OIL AND GAS FROM THE SEABED
  1. Structures of offshore oil and gas recovery units
  2. Basic offshore rig components
 3. STATIONARY MARINE DRILLING UNITS
  1. Fixed Jacked Platforms
  2. Jack-up Platforms
  3. Gravity base platforms
  4. Compliant towers
 4. STRUCTURES THAT FLOAT NEAR THE WATER SURFACE
  1. TLP (Tension Leg Platform) Platforms
  2. SPAR (Single Point Anchor Reservoir) Platforms
  3. Semi-submersible rigs
  4. Drilling ships
  5. Floating production systems
 5. STATION KEEPING SYSTEMS
  1. Mooring lines and their components (lines of mooring systems; anchors and connectors)
  2. Station keeping systems of FPSO (turret systems)
  3. Dynamic positioning systems and their elements (position reference systems, propellers)
 6. DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT (selected issues)
  1. What is the drilling process?
  2. Drilling equipment (drillstring; blowout preventer)
  3. What is the production process? (offshore riser systems; drive mechanism of rigs)
 7. OFFSHORE OIL DRILLING PROCESS (selected issues)
  1. Types of offshore oil drilling
  2. Vertical (conventional) drilling
  3. Directional (slant) drilling
  4. Extraction process
 8. PRODUCTION TECHNOLOGY (selected issues)
  1. Essential components of offshore production systems
  2. Offshore un-manned platforms
  3. Types of subsea installations and equipment
 9. LAYING PIPE ON THE SEAFLOOR (selected issues)
  1. Offshore pipeline
  2. Route selection
  3. Ways of laying pipe on the seafloor
  4. Pipelay process
  5. Trenching and burial of offshore pipelines
  6. Pipeline welding technology
  7. Types of pipelay vessels