Kursy Wydziału Chemicznego

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych - ChB IV i VI semestr

Tematyka kursu porusza podstawową terminologię angielska z zakresu chemii i technologii chemicznej (zagadnienia związane z wybraną aparaturą laboratoryjną i technologiczną, budową związków chemicznych, procesami technologicznymi i innymi zagadnieniami z zakresu danej specjalizacji). Kurs na studentów kierunku: Technologia Chemiczna, semestr VI, grupa zajęciowa 2 (sem 2019/2020).

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna, Biotechnologia I st. 4 sem.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2020/2021

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

Przedmiot: Biotechnologia ogólna

Wykład i seminarium

Wydział Chemiczny

Kierunek Biotechnologia, studia I stopnia, semestr 6

Rok akademicki 2019/2020

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG

Proces analityczny, instrumentalne metody analityczne (metody pierwotne i absolutne, metody pośrednie); podstawy teoretyczne i opis wybranych instrumentalnych technik analitycznych (techniki spektroskopowe; techniki chromatograficzne i pokrewne, techniki łączone).

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku chemia (studia pierwszego stopnia, czwarty semestry).

Materiały do wykładu i seminariów z chemii fizycznej dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni)

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień chemii i technologii tłuszczów. W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat budowy i właściwości lipidów oraz ich występowania. Poznaje procesy technologiczne oraz przemiany, którym ulegają tłuszcze. Poznaje metody modyfikacji lipidów a także podstawy analizy frakcji lipidowych. Kierunek studiów: technologia chemiczna, I stopień, sem 6

Przedmiot: Chemia Nieorganiczna.

Rodzaj zajęć: Ćwiczenia.

Kierunek: Biotechnologia.

Semestr: II.

Rok akademicki: 2019/2020.

Prowadzący przedmiot: dr inż. Mateusz Daśko.

Wykład z chemii nieorganicznej dla studentów kierunku Biotechnologia oraz ZTM

  • Typy reakcji nieorganicznych. Reakcje wymiany elektronów, reakcje wymiany protonów, reakcje wymiany ligandów. Reakcje redoks. Teorie kwasów i zasad.
  • Reakcje wymiany ligandów. Reakcje strąceniowe, rozpuszczalność substancji, reakcje kompleksowania.
  • Podstawy chemii koordynacyjnej.
  • Układ okresowy pierwiastków, pierwiastki chemiczne o znaczeniu biologicznym.
  • Makroelementy – niemetale: grupa 14.
  • Makroelementy – niemetale: grupa 15.
  • Makroelementy – niemetale: grupa 16.
  • Makroelementy – niemetale: grupa 17.
  • Makroelementy – metale: grupa 1 i 2.
  • Mikroelementy – wybrane metale bloku d; nieorganiczna chemia medyczna

LITERATURA:

Obecnie jest to podręcznik dostępny na stronie biblioteki PG w bazie Ibuk Libra:

K.-H. Lautenschlager i in. "Nowoczesne kompendium chemii" PWN 2007.
UWAGA! PROSZĘ ŚLEDZIĆ INFORMACJE POJAWIAJĄCE SIĘ NA STRONIE BIBLIOTEKI PG. WYDAWNICTWA "UWALNIAJĄ" PODRĘCZNIKI NA CZAS EPIDEMII I CORAZ WIĘCEJ ZASOBÓW JEST DOSTĘPNYCH ONLINE!