Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs pozwoli scharakteryzować cechy korozji w warunkach morskich oraz przybliży metody zabezpieczania konstrukcji przed tym rodzajem korozji.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami ekonomii, ekonomicznego myślenia, oraz elementami zarządzania własną firmą. Zielone Technologie i Monitoring, semestr 2.

The aim of this course is to make students acquainted with economic foundations, economic way of thinking and elements of own business management. Green Technologies and Monitoring 2nd semester

Kurs dla studentów I roku Wydziału Chemicznego - studia I stopnia

Dla kierunku Korozja na II stopniu studiów (2 semestr)

Nuclear Power is a course for student II degree in full-time studies at Chemistry Faculty, majoring in Green Technology and Monitoring.

Energetyka jądrowa dla studentów  II st. studiów stacjonarnych Wydziału Chemicznego, kierunek Zielone Technologie i Monitoring

Prowadzący: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)

Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.

Zapoznanie studentów I roku (sem 1) kierunku Inżynieria Materiałowa ze znaczeniem materiałów w rozwoju społecznym, kulturowym i technicznym. Przedstawienie aktualnych osiągnięć inżynierii materiałowej.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria Materiałów Polimerowych. Celem kursu jest pomoc w nabyciu umiejętności posługiwania się anglojęzycznymi artykułami naukowymi i opracowaniami technologicznymi z dziedziny inżynierii materiałowej polimerów oraz nauczenie prezentowania w języku angielskim założeń i wyników własnych prac.

Dla kierunku: Konserwacja i Degradacja Materiałów; sem. V; Kurs zawiera niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane na wykładach jak i zajęciach laboratoryjnych

  • Informacje dotyczące laboratorium dyplomowego oraz pracy dyplomowej
  • Studenci realizujący dyplom w Katedrze Technologii Polimerów pod opieką:

     dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, pokój 211)

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kierunek: Technologia Chemiczna (Studia I Stopnia - Semestr VII)

Specjalność: Technologia Organiczna

Rok Akademicki: 2018/2019

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2019/2020

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 211)

LABORATORIUM: dr inż. Marcin Włoch (Chemia C, p. 204)

Kierunek: Chemia Budowlana (Studia Stacjonarne II Stopnia - Semestr I)

Materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych - wzory, treści zadań, pytania testowe, trochę teorii z Chemii Fizycznej (elektrochemia, kinetyka i zjawiska powierzchniowe)