Kursy Wydziału Chemicznego

W ramach niniejszego kursu organizowane będą kolejne etapy konkursu Wygraj Indeks na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)/ Zielone technologie

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technologiami stosowanymi w uzdatnianiu wody do
celów spożywczych i przemysłowych

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Chemia teoretyczna dla kierunku Chemia (IV sem., I st.).

Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Technologia chemiczna I stopnia.

Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Chemia I stopnia.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2022/2023

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

W trakcie kursu student zdobywa lub systematyzuje podstawy wiedzy z dziedziny chemii. Poznaje podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, uczy się nazewnictwa związków chemicznych, uczy się pisania i bilansowania równania chemicznych. Przedstawiona zostaje budowa atomu, cząsteczek, charakter wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na strukturę materii: gazów, cieczy i ciał stałych. W ramach kursu omówione będą również właściwości roztworów, podstawy kinetyki i termodynamiki. Na przykładzie wodoru, tlenu i wody oraz wybranych klas związków organicznych omawiane są wybrane aspekty chemii opisowej. 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2022/2023

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)