Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Materiały do zajęć wykładowych:

1. Budowa molekularno-krystalograficzna materiałów optycznych i jej wpływ na barwę materiałów.

2. Współczynnik załamania i ekstynkcji metali, półprzewodników i dielektryków.

3. Właściwości optyczne szkieł.

4. Właściwości optyczne i elektrooptyczne ceramik

5. Kryształy optyczne. 

6. Właściwości i zastosowanie materiałów organicznych.

7. Indykatrysa optyczna. Wpływ budowy materiału na właściwości polaryzacyjne.

8. Kryształy nieliniowe.

9. Modulatory optyczne.

10. Wybrane elementy optyki zintegrowanej.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich studentów WETI ze studiów I i II
st., zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Kurs przeznaczony do zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych (WETI).

dla: studia niestacjonarne, WETI PG

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the consistency of the project with analytical models and requirements specification. Provides design document templates. Presents and discusses design patterns for distributed applications published by Sun Microsystems.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.