Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Projekt badawczy: Implementacja algorytmu śledzenia wieloobiektowego IMM-JPDA na podstawie danych z radaru trójwspółrzędnego dla obiektów o dużej dynamice.

Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Podstawy optyki: 2 st. 1 sem. EiT, specjalność Optoelektronika

Jest to wykład związany z kierunkiem wybieralnym na drugim stopniu studiów "Technologie Pojazdów Autonomicznych". Krótki opis wykładu: Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z tematyką technologii autonomicznych np. cyber- -bezpieczeństwo, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, podstawy konstrukcji, testowania i najważniejsze aspekty prawne.

Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4.

Kurs dla 6 semestru studiów stacjonarnych inżynierskich. Strumień aplikacje.

3 semestr studiów II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Uczenie Maszynowe

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów radiokomunikacji morskiej, lotniczej i satelitarnej.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami technologii interakcji, a w szczególności projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowana jest jedna prototypowa gra, np. platformówka 2D.