Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony na egzaminy dyplomowe Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI.

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2020/21

dla: studia niestacjonarne, WETI PG

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Charakterystyki epok, stylów w muzyce, główne nurty, założenia: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku, muzyka XXI wieku, muzyka rozrywkowa. Instrumentarium zespołów muzycznych.

Intelligent Measurement Systems

Inteligentne Systemy Pomiarowe

Systemy Agentowe

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Projektowanie Aplikacji Internetowych pokrywa zakresem fazę projektowania oprogramowania, która mieści się pomiędzy analizą dziedziny problemu a implementacją programu w kodzie. Pokazuje reguły i wskazówki projektowania aplikacji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem problemów projektowania aplikacji webowych. Uczy systematycznego projektowania w aspektach architektury systemu, logiki aplikacji, interfejsu użytkownika i struktury danych. Kładzie nacisk na spójność projektu z modelami analitycznymi i specyfikacją wymagań. Dostarcza szablonów dokumentów projektowych. Przedstawia i omawia wzorce projektowe dla aplikacji rozproszonych opublikowane przez firmę Sun Microsystems.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.