Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi technikami i pragmatyką przygotowania postaci do animacji (ang. rigging) oraz animacji tak przygotowanych postaci w środowisku Blender oraz Reallusion iClone

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

Systemy Obliczeniowe Wysokiej Wydajności (SOWW) - Laboratorium

Within this path the basic aspects of data warehouses (architecture, star schema, etc.) are discussed.

The course is intended for students of the 1st degree of Informatics Field (semester 5) - 

Kurs planowany dla studentów I stopnia kierunku informatyka (semestr 5) - przedmiot Hurtownie danych oraz dla studentów II stopnia kierunku informatyka, specjalność ZAD.