Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Materiały do zajęć wykładowych:

1. Budowa molekularno-krystalograficzna materiałów optycznych i jej wpływ na barwę materiałów.

2. Współczynnik załamania i ekstynkcji metali, półprzewodników i dielektryków.

3. Właściwości optyczne szkieł.

4. Właściwości optyczne i elektrooptyczne ceramik

5. Kryształy optyczne. 

6. Właściwości i zastosowanie materiałów organicznych.

7. Indykatrysa optyczna. Wpływ budowy materiału na właściwości polaryzacyjne.

8. Kryształy nieliniowe.

9. Modulatory optyczne.

10. Wybrane elementy optyki zintegrowanej.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich studentów WETI ze studiów I i II
st., zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Kurs przeznaczony do zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych (WETI).

dla: studia niestacjonarne, WETI PG

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Systemy Agentowe

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Projektowanie Aplikacji Internetowych pokrywa zakresem fazę projektowania oprogramowania, która mieści się pomiędzy analizą dziedziny problemu a implementacją programu w kodzie. Pokazuje reguły i wskazówki projektowania aplikacji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem problemów projektowania aplikacji webowych. Uczy systematycznego projektowania w aspektach architektury systemu, logiki aplikacji, interfejsu użytkownika i struktury danych. Kładzie nacisk na spójność projektu z modelami analitycznymi i specyfikacją wymagań. Dostarcza szablonów dokumentów projektowych. Przedstawia i omawia wzorce projektowe dla aplikacji rozproszonych opublikowane przez firmę Sun Microsystems.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.