Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

kurs dla informatyki (magisterskie) - MSU, III semestr.

Systemy Agentowe

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej: 2 st. 2 sem., EiT, specjalność optoelektronika

Projektowanie Aplikacji Internetowych pokrywa zakresem fazę projektowania oprogramowania, która mieści się pomiędzy analizą dziedziny problemu a implementacją programu w kodzie. Pokazuje reguły i wskazówki projektowania aplikacji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem problemów projektowania aplikacji webowych. Uczy systematycznego projektowania w aspektach architektury systemu, logiki aplikacji, interfejsu użytkownika i struktury danych. Kładzie nacisk na spójność projektu z modelami analitycznymi i specyfikacją wymagań. Dostarcza szablonów dokumentów projektowych. Przedstawia i omawia wzorce projektowe dla aplikacji rozproszonych opublikowane przez firmę Sun Microsystems.