Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

studenci WETI ( EiT, ACiR) oraz WEiA

Programowanie w asemblerze - laboratorium

6 semestr ACR (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka)

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR

3 sem (II st.) AiR

3 sem (II st.) AiR

3 sem (II st.) AiR

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Jest to wykład związany z kierunkiem wybieralnym na drugim stopniu studiów "Technologie Pojazdów Autonomicznych". Krótki opis wykładu: Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z tematyką technologii autonomicznych np. cyber- -bezpieczeństwo, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, podstawy konstrukcji, testowania i najważniejsze aspekty prawne.

Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23